English lower down

Kaikkien Suomalaisten FundedByMe-jäsenten on rekisteröidyttävä Privanet:iin.

Privanet on johtava Suomalainen rahoitusalan toimija. Privanetillä on Sijoituspalvelu (eli ”SiPa” lupa) ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Konsernin pääliiketoiminnat muodostuvat liikkeeseenlaskujen järjestämisestä, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä omaan lukuun sekä listaamattomien arvopapereiden välityksestä, listaamattomien arvopapereiden kauppapaikan ylläpitämisestä ja rahoitusjärjestelyistä.

FundedByMe:n ja Privanetin yhteistyö mahdollistaa FundedByMe:n laajemman palveluiden tarjonnan sekä sijoittajille että rahoitusta etsiville yhtiöille.

Privanetin tiedote yhteistyöhön liittyen: http://www.privanetgroup.fi/wp-content/uploads/2017/08/Yhtiotiedote_PrivanetGroupOyj_25082017.pdf

Ruotsalainen artikkeli koskien yhteistyötä: https://digital.di.se/artikel/ngm-tar-upp-kampen-med-nasdaq-i-finland

English

All Finnish members are required to be authenticated by Privanet.
Privanet is an investment services group specializing in trading of unlisted shares and corporate financing needs. Privanet is licensed by the Finnish Financial Supervisory Authority to offer financial services.

FundedByMe entered a strategic relationship with Privanet in 2017, which will enable FundedByMe to broaden its offering to both investors and entrepreneurs.

Swedish article about this collaboration - https://digital.di.se/artikel/ngm-tar-upp-kampen-med-nasdaq-i-finland

Did this answer your question?