Both individuals and companies can invest on FundedByMe. Swedish tax payers receive a tax relief on investments referred to as “Investeraravdrag”.

Example: Company AB issues new shares at SEK 100 per share and the company is registered for “Investeraravdraget”. Karl signs up for 500 new shares and pays SEK 50,000.

“Investeraravdraget” is calculated on half of the amount invested (SEK 25,000) which gives a tax relief of SEK 7,500 (SEK 25,000 x 30%).

A full description can be found on Skatteverket (this link leads to a Swedish website).

Campaigns that are applicable for 'Investeraravdrag' are marked with an icon.

In Swedish only, regarding a tax deduction on this investment. 

Ett nytt så kallat investeraravdrag infördes den 1:a december 2013. Avdraget tillämpas på investeringar gjorda efter den 30:e november 2013.

Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 000 000 kronor per år.

Exempel: Företaget Mindre AB erbjuder befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget för 100 kr styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Karl tecknar sig för 500 nya aktier och betalar 50 000 kronor för dessa.

Investeraravdragets storlek blir 25 000 kronor (hälften av 50 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på 7 500 kr (25 000 kronor x 30%). Läs mer hos Företagarna

Did this answer your question?